Tjenester

Kurs, øvelser og materiell.

Kurs og opplæring for industrivern:


Vi driver sikkerhetsopplæring og skaffer sikkerhetsmateriell til aktører som har behov for dette, over hele landet!


Eksempel på kunder, kan være:

 • Industri med krav til egenbeskyttelse- Industrivern

   - Faglederkurs- 2 dager (Gammelt Innsatsleder)

   - Grunnkurs industrivernmannskaper- 2 dager eller tilpasset

   - Grunnkurs/repetisjon røykdykking

   - Utvidet sanitet- 2 dager

   - Orden og Sikring- 6 timer

 • Entreprenører
 • Kommunale brannvesen
 • Statlige beredskapsetater

 

Andre kurstyper vi kan tilby:

 • Sanitetskurs tilpasset den enkelte virksomhet
 • Brannvernkurs etter behov.
 • Kurs i bruk av hjertestarter
 • FSE for elektrobransjen. Komplette kurs eller moduler.
 • Ulykkesberedskap for YSK PERSONELLVi er fleksible på hvor vi underviser. Ofte er egen arbeidsplass den beste arenaen, ettersom det er der industrivern/førstehjelp skal utføres. Da får vi også trent med det utstyret bedrifen har.


Materiell


Vi skaffer kvalitetsutstyr og materiell innen sikkerhet etter behov. Vi har bred erfaring med bruk av materiellet, og kan avdekke hva som passer til den enkelte bedrift.

 

Slikt materiell kan være:

 • Brann og vernebekledning
 • Brannvernmateriell, til alle formål
 • Røykdykkerutstyr
 • Utstyr for kjemikalievern/sanering
 • Sanitetsmateriell
 • Hjertestarter
 • Evakueringsutstyr
 • Sambandsutstyr

 

Vi kan videre organisere periodisk kontroll på det meste av materiellet, herunder rutinemessige runder på sanitetsmateriell og årskontroll av slukkemateriell

Elektrobransjen


For Elektrobransjen kan vi tilby Forskriftskurs (FSE).  Her er vi veldig fleksible, men vi dekker både forskriftsdelen og førstehjelpen, eller disse hver for seg. (Instruert personell, L og H)

Videre:


 • Øvelser, tilrettelegging og gjennomføring
 • Risikoanalyser, rådgivning og evt. gjennomføring av denne, i samarbeid med virksomheten
 • Vernerunder, bistand
 • Brannvernleder på virksomheten
 • Støtte en bedrift med tanke på å drive Industrivernet. (Lage årsplaner, og gjennom føre aktivitetene i samarbeid med beredskapsleder).
 • Være rådgiver/veiledere i sikkerhetsspørsmål for alle som driver med slikt arbeid.
 • Ved andre behov/ønsker, ta kontakt.

Andre kundegrupper


Vi satser på terminfestet kursaktivitet på Jæren og Sunnhordland. Evt. kan vi komme direkte ut til den enkelte bedrift, for bedriftsintern opplæring.

 

 

På Jæren benytter vi oss mye av Orstadhuset på Klepp, og på Stord benytter vi oss mye av Kværner Stord sitt anlegg.

 

 

Videre skreddersyr vi kurs til alle andre som har behov for dette, herunder:

 

 • Skoler
 • Barnehager
 • Idrettslag
 • Svømmeklubber
 • Butikker/kjeder.

Her det førstehjelp og brannvern som står i fokus.

 

Videre kjører vi opplæring i bruk av halvautomatisk hjertestarter.