Kurs

Terminliste


Har du og din bedrift behov for bedriftsinterne opplegg, ta gjerne kontakt. -Vi dekker hele landet. Kan også tilby FSE komplett eller delt.

Orden/Sikring

Jæren 13. September


Repetisjonskurs innsatsledelse

Klepp. 22. september


Fagleder Grunnkurs  

Jæren 18.-19 oktober


Grunnkurs Industrivern

Jæren 8.-9 november


Utvidet sanitetskurs

Jæren 17.-18 november


Grunnkurs Industrivern

Klepp 5.-6 april 2022


Grunnkurs Fagleder

Klepp 3.-4 mai  2022


Grunnkurs Industrivern

Stord 10.-11mai 2022


Utvidet Sanitet

Klepp 23.-24 mai 2022


Grunnkurs Røykdykk

Stord 30. mai-2 juni 2022


Orden/Sikring

Klepp 8. juni 2022


Grunnkurs Fagleder

Stord 14.-15 juni 2022


Varmt Arbeidkurs fortløpende.


Setter opp kurs på arbeidsplass ved behov.


Alle kurs er med forbehold om smittesituasjonen tillater det.