Om oss.

Om oss


Industrisikkerhet, er en naturlig videreføring av Norsk Industrisikkerhet, med Tore Hadland som leder. Lokasjonen er Klepp, og primærområdet vårt for oppdrag er Rogaland, Sunnhordland og Agder, men vi kan også ta oppdrag andre steder, om dette er ønskelig.

 

Tjenestene blir som før, omtrent «full pakke» innen sikkerhet, med Industrivernpliktige bedrifter som hovedfokus. Kanskje mer fleksibelt enn før.

Sven Raugstad


Fagleder og Brannvern


Befalsskole (LBSK) 

Luftforsvarets Offisersskole (LOSK) 

Sivilforsvaret:

SF-adjutant ved SFSKJ 1981-2015

Politiets Innsatslederkurs (SKL)


FN-tjeneste som militær observatør i Midtøsten UNTSO fra okt 1990- okt 1991

Pedagoigikk v/ HIAK

Endre Hoel


Instruktør FSE


Autorisert installatør med fagbrev som elektriker og energimontør.

Jobber som faglig ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg og installasjoner.

Har mer en 20 års erfaring med faglig, personal og operativ ledelse fra elektrobransjen.

Hovedinstruktører

Tore Hadland

Daglig leder

Befalskole (BSIS) 73-74

Befalskolens Øverste Avdeling (BSØA( 81-82)

13 år i Hæren, ved avdeling. Nord og sør.

5 år som Områdesjef. Heimevernet

Sivilforsvaret (SFSKJ) 1985-2006

Politiets Innsatslederkurs

Røykdykkerinstruktør

Instruktør Hjertestarter

Leder NISIK as fra 2007-2020

Pedagoigikk v/ HIAK

Sigbjørn Fjellheim


Røykdykking


Sikkerhetskurs Nordsjøen

Røykdykkersertifikat

Innsatslederkurs samt SIMKAT

Kurs Orden/Sikring

Aktiv røykdykker fra 1987

Fagleder Røykdykk/ Innsatsleder ved TTI mange år

Fagleder Orden/Sikring Tizir

Instruktør hos NISIK 11 siste årene

Sverre Severson

Sanitet

Sverre Severson har arbeidet for Universitetssjukehuset i Stavanger siden januar 1983.  Det meste av tiden i ambulansetjenesten ved SUS.  Han gikk av med pensjon oktober 2018 og har siden arbeidet med opplæring/faselitering på full tid hos SAFER – (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research).Sverre er utdannet Paramedic ved Universitetet i Stavanger.